Најновиот напредок во примената на поливинил алкохол (PVA)

- 2021-09-27-


1.Поливинил алкохол (PVA) 3D материјали за печатење


PVA има добра растворливост во вода, биокомпатибилност и механички својства. Како полимерен материјал за 3D печатење, главно се користи како материјал за скеле за инженерство на ткиво, материјал за вчитување лекови, потпорен материјал растворлив во вода и растворлив материјал за мувла. PVA може да се користи за изработка на 3D печатење PVA материјали растворливи за мувла, 3D печатење PVA материјали за поддршка растворливи во вода, 3D печатење PVA материјали за поддршка растворливи во вода, 3D печатење PVA материјали за поддршка растворливи во вода и други материјали.

2. Поливинил алкохол (PVA) оптички филм

PVA оптичкиот филм е тенок и униформа диелектричен филмски слој прикачен на површината на оптичките уреди со PVA како главен материјал. Во процесот на патеката на ширење на светлината, преку карактеристиките на рефлексијата, преносот и поларизацијата на филмот, може да се добијат посебни форми на светлина како што се пренос, рефлексија и поларизација во една или повеќе појаси. PVA оптичките филмови најчесто се користат во панели со течни кристали. Производите главно вклучуваат анти-рефлексивни филмови, поларизатори, филмови со широк агол на гледање, призма филмови, дифузни филмови, рефлектирачки филмови итн.
3. Поливинил алкохол (PVA) со висока јачина и висок модул наместо азбест

Во последниве години, развиените земји како Европа и САД усвоија PVA со висока цврстина и висок модул за да го заменат азбестот и постигнаа добри резултати во производството на цементни плочи без азбест. PVA со висока цврстина и висок модул има уникатна форма на пресек и добра адхезија на цементот. Има предности во изведбата и висока цена перформанси при замена на азбестот. Познат е како најидеалната „зелена и еколошка“ замена за азбестот. Влакното PVA со висока јачина и висок модул има карактеристики на висока јачина и Јанг модул, ниско издолжување, отпорност на киселина и алкали и отпорност на растворувачи. Во исто време, има добра хидрофилност, адхезија, отпорност на удар и лесна обработка. Дисперзија и други карактеристики. Функцијата на PVA влакна со висока цврстина и висок модул е ​​особено поволна за спречување на пукнатини на сегрегација, пластични пукнатини и пукнатини на собирање во раната фаза на бетонот.

Згора на тоа, со континуираното подобрување на животниот стандард на луѓето, свеста на луѓето за здравјето и заштитата на животната средина постепено се зајакнува, а замената на азбестот со PVA влакна со висока цврстина и висок модул постепено стана неизбежен тренд.4,5G апликации на поливинил алкохол (PVA)
Со забрзаната конструкција на 5G, пазарот на LCP (полимер со течни кристали) рапидно расте. Иднината на LCP главно доаѓа од два раст на апликации предизвикани од промоцијата на 5G: LCP честички за конектори и LCP филмови за антени за мобилни телефони. 5G користи повеќе високофреквентни сигнали и има поголеми барања за диелектричната константа и диелектричната загуба на материјалот. Се случува PVA да има супериорни перформанси на LCP и се очекува да се користи во областа на 5G филмови и пакување со висока фреквенција.