Вовед во перформансите на поливинил алкохол

- 2021-10-18-

1. Поливинил алкохолима добри механички својства, висока јачина, висок модул и мало издолжување.
2. Силна отпорност на киселина и алкали и хемиска отпорност.
3. Отпорност на светлина: под долготрајна сончева светлина, стапката на загуба на јачината на влакната е мала.
4. Отпорност на корозија: влакната нема да бидат мувлосани, гнили или изедени од молци кога ќе бидат закопани во земја долго време.
5. Влакната има добра дисперзибилност: влакното не се лепи, а и водната дисперзибилност е добра.
6. Поливинил алкохолима добар афинитет со цемент, пластика и сл., и има висока јачина на врзување.
7. Нетоксичен и безопасен за човечкото тело и околината.