Изгледи за развој на поливинил алкохол

- 2021-10-25-

Поливинил алкохол (PVA) е високомолекуларен полимер, направен од винил ацетат (VAC) преку полимеризација и алкохолиза. Има добра адхезија, својства за формирање филм, отпорност на масло и колоидна заштита. Карактеристики без загадување и разградливи ретко се гледаат во полимерните материјали. Во споредба со другите хемиски производи, PVA и неговите дериватни производи имаат многу широк развоен простор, а новите употреби и новите сорти сè уште се во постојан развој. Во традиционалните области на примена на PVA производите, покрај тоа што се користат како суровини за синтетички винилонски влакна, тие главно се користат во лепила, текстилна пулпа, производство на хартија итн. Со континуирана примена и истражување на нови технологии, нови процеси, и нови употреби, филмот, измените на почвата, пакувањето на храната, градежните материјали, медицината, сончањето, производството на хартија, електрониката, заштитата на животната средина и другите индустрии, исто така, имаат широк спектар на можности за примена.