Нови биоразградливи материјали за пакување

- 2021-11-01-

Во последниве години, развојот на нови биоразградливи материјали за пакување доби големо внимание. Обновливите природни полимери се користени за да се оцени биоразградливоста на производите за крајна употреба базирани на поливинил алкохол. Материјалите од поливинил алкохол се широко користени во биоразградливи синтетички полимери поради нивната биоразградливост под различни микробни услови. Поливинил алкохолот се користи во различни индустрии, вклучувајќи керамика, текстил, облоги, хартија и дрво. Дополнително, производите од исто одделение може да се користат во различни апликации. Во последниве години, оваа способност помогна да се зголеми побарувачката за поливинил алкохол. Поради неговите својства, како што се етанол, растворливост во вода, отпорност на маснотии и масло, постојат неколку помалку познати алтернативи за избор. Вродените својства на поливинил алкохолот го прават корисен за апликации кои бараат само еколошки прифатливи материјали. Бидејќи кампањите како „зелена заштита на животната средина“ и „повторна употреба“ привлекуваат внимание, ова се смета за главна предност на производот. Фокусот на индустриските апликации кои ја намалуваат употребата на опасни хемикалии води кон преминување кон еколошки материјали.