Потеклото и развојот на PVA

- 2021-12-08-

Поливинил алкохолот првпат бил развиен од германски хемичариВ.0. ХерманиВ.В. Хахнел во 1924 година, бидејќи може да изврши типични полиол хемиски реакции и да помине.Нерастворливиот третман го прави денатуриран и има различни функционални ефекти, што резултира со низа синтеза Материјалите се широко користени во индустриското и земјоделското производство и медицинските апликации. Поливинил алкохол во 1926 година. Индустриското производство е сега, а производот постигна голема индустријализација во 1950-тите. Процесната патека за производство на поливинил алкохол е поделена на два вида според суровините, метод на етилен и метод на ацетилен.

Во моментов, различни нови процеси, нови технологии, нови материјали и нова опрема се појавуваат во бесконечен тек, како што се новите катализатори и нивните носачи, нова технологија на послужавник, промена на внатрешната структура на реакторот, промена на работните услови и методи , и сеопфатно искористување на трите отпади. Разумната употреба на овие нови технологии може да донесе очигледни економски придобивки.