Краток вовед во процесот на производство на поливинил алкохол

- 2021-12-28-

Производството на поливинил алкохол е поделено на три начини според различните суровини: едниот е нафта â етилен â винил ацетат â поливинил алкохол; вториот е природен гас â ацетилен â винил ацетат â поливинил алкохол; третиот е калциум карбид - ацетилен - винил ацетат - поливинил алкохол.
Во последниве години, со напредокот на науката и технологијата, некои компании користат меласа и маниока како суровини за прво да направат алкохол, а потоа користат алкохол за да се дехидрираат за производство на етилен, да го следат патот на алкохол и етилен, да ја развијат индустријата за поливинил алкохол, и да го замени необновливиот алкохол со обновливи извори. Ресурси. Со намалувањето на необновливите ресурси и зголемувањето на цените, оваа процесна рута ќе добие поголем простор за развој во идната конкуренција.