Одлични својства на PVA

- 2022-01-10-

Растворливиот PVA е растворлив во вода, колку е повисока температурата на водата, толку е поголема растворливоста, но е речиси нерастворлив во органски растворувачи.Растворливоста на PVA варира со степенот на алкохолиза и степенот на полимеризација. PVA со делумна алкохолиза и низок степен на полимеризација се раствора исклучително брзо, додека PVA со целосна алкохолиза и висок степен на полимеризација полека се раствора. Како општо правило, степенот на алкохолиза е поголем од степенот на полимеризација за влијание врз растворливоста на PVA. некои можат да отечат на собна температура во вода, како што се JOYFORCE 0588, 1788, 2488. Другите се лесно растворливи во вода на собна температура, како што се JOYFORCE PVA0599, 1799, 2699. Процесот на растворање PVA се изведува во фази, имено: афинитет мокрење-оток-бесконечно отекување-распуштање.