Зелена и еколошки разградлива PVA

- 2022-02-23-

Полимерната пластична легура на полимерната пластика со меѓупробивачка структура формирана со мешање на модифицирана PVA и модифициран скроб е биоразградлива. Често се произведуваат филмови погодни за пакување храна, земјоделски филмови растворливи во вода, контејнери и производи за широка потрошувачка за еднократна употреба. Отпадот може да биде проголтан од микроорганизми во влажна почва и да се разгради во јаглерод диоксид и вода, што не ја загадува животната средина и е корисно за животната средина. Заштита на животната средина и реализација на зелена потрошувачка, така што приготвените производи се еколошки производи со добри изгледи за примена.