Надградба на PVA нанокомпозитна технологија

- 2022-03-07-

Во секојдневниот живот на луѓето, материјалите за пакување можат да се видат насекаде, а материјалите за пакување што се користат во храната добиваат повеќе мисии. Треба да ја заштити храната од надворешно загадување и да го изолира воздухот. Анти-стареењето, го одложува времето на влошување и го олеснува складирањето. Постојат многу видови на филмови за пакување кои се користат за пакување на храна, како што се најлонски филм, филм што се собира со топлина за разни колбаси и филм за свежо чување базиран на поливинил алкохол PVA. Овие типови на производство генерално користат JOYFORCE PVA 1788.