Простор за развој на поливинил алкохол

- 2022-03-09-

Зголемени се домашната побарувачка и извозот на висококвалитетен, со висока густина и висококвалитетен текстил. Развојот на висококвалитетната индустрија за хартија и екстракција на нафта се забрза. Автомобилската индустрија исто така енергично се развива. Побарувачката за сигурносно стакло за автомобили и градежништво рапидно се зголеми. Овие индустрии обезбедија нови производи за развој на поливинил алкохол. Широк развоен простор.