Улогата на поливинил алкохол во производството на бел латекс

- 2022-03-11-

Поливинил алкохолот е одличен заштитен колоид и дисперзант за хомополимеризација или кополимеризација на винил ацетат со други мономери за производство на емулзија (бел лепак), што е многу важно за производство на бел лепак. Општо земено, како што се зголемува степенот на полимеризација на поливинил алкохол, се зголемува вискозноста на произведената емулзија. Поливинил алкохол од типот на делумна алкохолиза (JOYFORCE PVA 1788) се користи во комбинација со поливинил алкохол од типот на целосна алкохолиза (како што е JOYFORCE PVA 1799, PVA 1999). Поливинил алкохолот од типот на делумна алкохолиза може да ја зголеми стабилноста на емулзијата. Поливинил алкохолот со целосна алкохолиза може да ја зголеми водоотпорноста на емулзиите.