Синтетички влакна направени од поливинил алкохол

- 2022-03-16-

Синтетичко влакно направено со предење поливинил алкохол како суровина. Поливинилното формално влакно добиено со третирање на ова влакно со формалдехид се нарекува винилон во Кина и винилон во светот. Влакната добиени со вртење на поливинил алкохол со релативно ниска молекуларна тежина како суровини се растворливи во вода и се нарекуваат влакна растворливи во вода поливинил алкохол. Општите влакна од поливинил алкохол ја немаат потребната отпорност на топла вода и имаат мала практична примена. Поливинилните формални влакна имаат карактеристики на мекост и топлина, особено стапката на апсорпција на влага (до5%) е релативно висока меѓу сортите на синтетички влакна, па затоа се нарекува синтетички памук; но неговата отпорност на топлина е слаба, а точката на омекнување е само 120°В.