Модифицирани влакна од поливинил алкохол

- 2022-03-28-

Влакната од поливинил алкохол може да се измешаат со други влакна, а потоа да се растворат по обработката на текстилот за да се добијат висококвалитетни предиво предиво текстил, а може да се направат и во неизвиткано предиво или неткаен ќебе. Може да се користи и во производството на хартија како врзивно средство за подобрување на цврстината и цврстината на хартијата. Дополнително, може да прави и работна облека за специјална намена, хируршки конци, итн. Важна модифицирана сорта е кополимерното влакно на графт винил хлорид-поливинил алкохол, кое во Кина се нарекува винил хлорид. Користи воден раствор од поливинил алкохол со низок степен на полимеризација како средство за дисперзија, а под дејство на катализатор, графтна кополимеризација на винил хлорид и поливинил алкохол; од добиената кополимерна емулзија, таа се врти со метод на предење со емулзија (види предење на хемиски влакна). влакна; а потоа преку сличен пост-третман процес како поливинил формалното влакно, се добива производот од влакна. Ги комбинира предностите на поливинил хлоридните влакна и поливинил формалните влакна.