Влакно од поливинил алкохол со висока јачина

- 2022-03-30-

Поливинилалкохолното влакно со висока цврстина е влакно добиено со вртење на желе или влажно предење и високо растегнување на поливинил алкохол со висок степен на полимеризација. На пример: откако предивото од желе, предено со мешан растворувач диметил сулфоксид/вода (8/2) ќе се развлече за 48 пати, може да се добие влакното со јачина од 21,36cN/dtex. Високо цврсти и високомодулни поливинил алкохолни влакна со јачина од 39cN/dtex и модул од 925,6cN/dtex може да се добијат со вртење на желе од синдиотактички поливинил алкохол со ултра висок степен на полимеризација. Јачината на филаментот со супер цврстина од поливинил алкохол добиен со технологијата за вртење желе на јапонската компанија Kuraray достигнува 18cN/dtex. Во технологијата на влажно предење, со додавање на борат во растворот, во процесот на коагулација се формираат точки на вкрстено поврзување, така што молекуларните синџири со помала густина во вртените влакна се заплеткуваат, така што може да се изврши високо растегнување. Влакната вртени со оваа техника имаат јачина од 19,7 cN/dtex и модул од 385 cN/dtex (50 GPa)