Главниот недостаток на влакна од поливинил алкохол

- 2022-04-01-

Главниот недостаток на влакната од поливинил алкохол е лошата можност за боење, малата количина на боење и не светлата боја. Тоа е затоа што влакното има структура на јадрото на кожата и некои хидроксилни групи се блокирани со ацетализација. Дополнително, отпорноста на топла вода на влакната од поливинил алкохол е слаба, а очигледното собирање и деформација ќе се случи кога температурата ќе надмине 110-115 °C во влажна состојба. Ткаенината со влакна од поливинил алкохол делумно ќе се раствори откако ќе се стави во врела вода 3 до 4 часа. Понатаму, еластичноста на влакната од поливинил алкохол не е толку добра како онаа на другите синтетички влакна како што е полиестерот, а ткаенината не е доволно цврста и е склона кон збрчкање при конзумирање.