Што е хидроксипропил метилцелулоза?

- 2022-04-11-

Хидроксипропил метилцелулоза (Хипромелоза), исто така позната како хипромелоза, е еден вид нејонски мешан етер од целулоза. Тоа е полусинтетички, неактивен, вискоеластичен полимер кој најчесто се користи како лубрикант во офталмологијата или како помошен супстанција или средство во оралните лекови. Растворлив во вода и некои растворувачи, како што е соодветна пропорција на етанол/вода, пропанол/вода итн. Водните раствори се површински активни. Висока транспарентност и стабилни перформанси. Различни спецификации на производи имаат различни температури на гелот, а растворливоста се менува со вискозноста. Колку е помал вискозноста, толку е поголема растворливоста. Различни спецификации на HPMC имаат одредени разлики во перформансите. Растворувањето на HPMC во вода не е под влијание на pH вредноста.