Начин на производство на HPMC

- 2022-04-13-

Обработете ја рафинираната памучна целулоза со алкален раствор на 35-40°C за половина час, притиснете, исчистете ја целулозата во прашкаст и соодветно стареете на 35°C, така што просечниот степен на полимеризација на добиеното алкално влакно е во потребниот опсег. . Ставете ги алкалните влакна во котел за етерификација, за возврат додадете пропилен оксид и метил хлорид и етерифицирајте на 50-80 за 5 часа, максималниот притисок е околу 1,8 MPa. Потоа додадете соодветна количина на хлороводородна киселина и оксална киселина во топла вода на 90 ° C за да се измие материјалот за да се прошири волуменот. Се дехидрира со центрифуга, се мие додека не се неутрализира, кога содржината на вода во материјалот е помала од 60%, се суши со проток на топол воздух на 130°C додека содржината не биде помала од 5%, и на крајот се прашкасти и помине низ 20. -мрежесто сито за да се добие готовиот производ.