Како е HPMC од индустриско одделение?

- 2022-04-22-

Основната употреба е како дисперзант во производството на поливинил хлорид и е главното помошно средство за подготовка на ПВЦ со суспензивна полимеризација. Покрај тоа, се користи како згуснувач, стабилизатор, емулгатор, ексципиент, средство за задржување вода во производството на други петрохемикалии, премази, градежни материјали, отстранувачи на бои, земјоделски хемикалии, мастила, печатење и боење на текстил, керамика, производство на хартија, козметика и други производи. Примената на синтетичка смола може да направи добиениот производ да има карактеристики на редовна големина на честички, лабавост, соодветна специфична тежина и одлични перформанси за обработка, што во основа ги заменува желатинот и поливинил алкохолот како распрскувач. Покрај тоа, во градежниот процес на градежната индустрија, главно се користи во механизирана конструкција како што се ѕидни ѕидови, декорација на штуко и затнување; особено во декоративната конструкција, се користи за лепење плочки, мермер и пластична декорација. количина на цемент. Се користи како згуснувач во индустријата за обложување, може да го направи слојот светол и нежен, а не во прав, и да ги подобри перформансите на израмнување.