Примена на HPMC во градежната индустрија

- 2022-04-25-

1. Цементен малтер: ја подобрува дисперзибилноста на цементниот песок, значително ја подобрува пластичноста и задржувањето на водата на малтерот и ефикасно спречува пукнатини и ја подобрува јачината на цементот.

2. Цемент за плочки: Подобрете ја пластичноста и задржувањето на водата на пресуваниот малтер за плочки, подобрување на силата на врзување на плочките и спречување на прашкаст.

3. Обложување на огноотпорни материјали како што е азбест: како средство за суспендирање, подобрувач на флуидноста, а исто така и за подобрување на силата на врзување на подлогата.

4. Кашеста маса за коагулација на гипс: подобрување на задржувањето на водата и обработливоста и подобрување на адхезијата на подлогата.

5. Цемент за спојување: додаден во спојниот цемент за гипс картон за да се подобри флуидноста и задржувањето на водата.

6. Латекс кит: Подобрете ја флуидноста и задржувањето на водата на кит врз основа на смола латекс.