Процесот на подготовка на хидроксиетил целулоза

- 2022-05-09-

Алкалната целулоза е природна макромолекула. Секој прстен базиран на влакна содржи три хидроксилни групи. Најактивните хидроксилни групи реагираат за да формираат хидроксиетил целулоза. Потопете ги суровите памучни литри или рафинираната пулпа во 30% течна каустична сода, извадете ја и притиснете по половина час. Се цеди додека односот на алкалната вода не достигне 1:2,8, а потоа се прав. Скршената алкална целулоза се става во реакциониот котел, се затвора, се вакумира, се полни со азот, а воздухот во котелот целосно се заменува со повторено вшмукување и полнење со азот. Притиснете во претходно оладената течност со етилен оксид, протурете вода за ладење во обвивката на реакторот и контролирајте ја реакцијата на околу 25°C за 2 часа за да се добие сурова хидроксиетил целулоза. Суровиот производ беше измиен со алкохол, неутрализиран со оцетна киселина до pH 4-6, а потоа вкрстено поврзан со глиоксал за стареење. Потоа се мие со вода, се центрифугира, се суши и се меле за да се добие хидроксиетил целулоза.