Ефект на температурата врз задржувањето на водата на HPMC

- 2022-05-27-

Хидроксипропил метилцелулозата може да се меша со полимерни соединенија растворливи во вода за да се формира хомоген раствор со поголем вискозитет. Како што се поливинил алкохол, скроб етер, растителна гума, итн. Адхезијата на хидроксипропил метил целулоза на конструкција на малтер е поголема од онаа на метил целулозата.

Хидроксипропил метилцелулозата е поотпорна на ензими отколку метилцелулозата, а ензимската деградација на нејзиниот раствор е помала веројатно од метилцелулозата. Промените во температурата може сериозно да влијаат на задржувањето на водата на метилцелулозата. Општо земено, колку е повисока температурата, толку е полошо задржувањето на водата. Ако температурата на малтерот надмине 40 °C, задржувањето на водата на метил целулозата ќе биде значително полошо, што сериозно ќе влијае на обработливоста на малтерот. Кога температурата е релативно висока, обидете се да изберете хидроксипропил метил целулоза.