HPMC фармакологија и токсикологија

- 2022-05-30-

Хипромелозата е дел од метил и дел од полихидроксипропил етер од целулоза. Може да се раствори во ладна вода за да се формира раствор со одредена вискозност, а неговите својства се блиску до вискоеластичните материи (главно муцин) во солзи. Затоа, може да се користи како вештачки солзи. Неговиот механизам на дејство е како што следува: се прицврстува на површината на очното јаболко преку адсорпција на полимерот и го симулира дејството на конјунктивалниот муцин, а со тоа ја подобрува состојбата на намален муцин во окото и го зголемува времето на задржување на очното јаболко во состојба на намалена кинење. Оваа адсорпција е независна од вискозноста на растворот, со што се овозможува перзистентен ефект на влажнење за растворите со помал вискозитет. Дополнително, навлажнувањето на рожницата се зголемува со намалување на аголот на контакт на чистата корнеална површина.