Примена на HPMC во хемиската индустрија

- 2022-06-01-

1. Полимеризација на винил хлорид и винилиден: Како стабилизатор на суспензија и дисперзант за време на полимеризацијата, може да се користи заедно со винил алкохол (PVA) хидроксипропил целулоза (HPC) за контрола на обликот на честичките и дистрибуцијата на честичките.

2. Лепило: Како лепило на тапет, обично може да се користи заедно со винил ацетат латекс боја наместо скроб.

3. Пестициди: кога се додава на пестициди и хербициди, може да го подобри ефектот на адхезија при прскање.

4. Латекс: подобрување на стабилизатор на емулзија на асфалтен латекс и згуснувач на стирен-бутадиен гума (SBR) латекс.

5. Врзиво: се користи како лепило за калапи за моливи и боички.