Големината на глобалниот пазар на VAM ќе надмине 12,5 милијарди долари до 2027 година

- 2022-06-10-

VAM е мономер на винил ацетат. Тоа е масовно произведена индустриска хемикалија која се користи за производство на други индустриски хемикалии. ВАМ е важен посредник во производството на различни полимери и смоли кои се користат во лепила, бои, премази, филмови, текстил и други крајни производи. Пазарот VAM е поттикнат од побарувачката за деривати за различни намени. Неговиот најголем дериват е поливинил алкохол винил ацетат (PVA), кој главно се користи во лепила поради неговите добри својства на адхезија на различни подлоги, вклучувајќи дрво, хартија, пластични филмови и метали. Нејзините други употреби вклучуваат бои, хартија и индустриски премази.