Краток вовед на цементен забавувач

- 2022-06-15-

Цементниот забавувач е еден вид забавувач што може да ја одложи реакцијата на хидратација на цементот, со што го продолжува времето на цврстината на бетонот, правејќи свежиот бетон да ја одржува пластичноста долго време, да го олесни истурањето, да ја подобри ефикасноста на изградбата, а во исто време нема да предизвикуваат негативни ефекти врз различните својства на бетонот во подоцнежната фаза. на адитиви. Лигносулфонат и неговите деривати, целулоза со ниска молекуларна тежина и нејзините деривати, хидроксикарбоксилна киселина (сол), органска фосфонска киселина (сол), борна киселина (сол), комплекси итн.