Главни индустриски употреби на поливинил алкохол во градежништвото

- 2022-07-06-

Градежни лепила и лепила Градежните лепила направени од поливинил алкохол вклучуваат лепила за кит, основни материјали за лепило за боја итн., а нивната скала сочинува повеќе од 40% од вкупниот број. Во моментов, најшироко користени се PVA 17-99, PVA 20-99, две лепила со средна вискозност и PVA24-99, PVA26-99, две лепила со висок вискозитет. Покрај градежните лепила, поливинил алкохолот може да се користи и за правење лепила за хартија, дрво, текстил, канцелариски лепила и основи за боја со висок квалитет, главно се користат во хартија, дрво, текстил, канцелариски лепила и основи за висококвалитетни бои. содржината на овие лепила е релативно висока и бара високо ниво на соединување.