Изменето со поливинил алкохол

- 2022-07-15-

Поливинил алкохол (PVA) е безбоен, нетоксичен, некорозивен, биоразградлив органски полимер растворлив во вода. Во моментов, покрај тоа што е суровина за винилон, PVA е широко користен во димензионирање на текстил, премази, лепила, емулгатори, филмови и други индустриски полиња. Сепак, молекулата PVA содржи голем број хидроксилни групи, што резултира со слаба отпорност на вода и стабилност на PVA, што влијае на нејзината примена. Во примената на индустријата за хемиски влакна, PVA има недостатоци како што се дерење, пенење и недоволна адхезија на влакната. Затоа, методите на хемиска модификација генерално се користат за подобрување на неговата водоотпорност. Модификацијата на PVA главно ја користи хемиската реактивност на двојните врски на винил ацетат, естерските групи и хидроксилните групи по алкохолизата за да ги промени групите или структурите на страничниот синџир и да воведе други мономери за да станат кополимери базирани на PVA; Други функционални групи кои ја менуваат хемиската структура на макромолекулите на PVA.