Се препорачуваат неколку степени на поливинил алкохол

- 2022-08-01-

Градежни лепила и лепила Градежните лепила направени од поливинил алкохол вклучуваат лепила за кит, основни материјали за лепило за боја итн., а нивната скала сочинува повеќе од 40% од вкупниот број. Во моментов, најшироко користени се PVA 1799, PVA 2099, две лепила со средна вискозност и PVA 2499, PVA 2699, две лепила со висок вискозитет. Покрај градежните лепила, поливинил алкохолот може да се користи и за правење лепила за хартија, дрво, текстил, канцелариски лепила и основи за боја со висок квалитет, главно се користат во хартија, дрво, текстил, канцелариски лепила и основи за висококвалитетни бои. содржината на овие лепила е релативно висока и бара високо ниво на мешање.