Серија хемиски модификација на PVA (поливинил алкохол) смола

- 2022-08-03-

Преку низа хемиски модификации на смолата PVA (поливинил алкохол), се подобрува водоотпорноста на PVA и компактноста на распоредот на молекулите на PVA, така што е тешко молекулите на гас да минуваат низ облогата. Во исто време, во растворот за обложување се додава тело со висока бариера руда за да се формира бариера со висока бариера, која силно и ефикасно го инхибира движењето на полимерот и дополнително ги подобрува бариерните својства на облогата.

Карактеристики:

· Висока кислородна бариера

·Нема потреба од претходно нанесување прајмер

· Добри перформанси за печатење

·Заштита на животната средина, состојките се само јаглерод, кислород, водород, штетни гасови по согорување