Контрола на дебелината на PVA филмот

- 2022-08-12-

Во производството на лиен филм, униформноста на дебелината на филмот е важен показател за квалитетот на производот. Како услов за управување со контролата на квалитетот, тој треба да се тестира и прилагоди во реално време за да може континуирано да се произведува во опсегот што ги исполнува барањата. Еднообразноста на дебелината на филмот директно влијае на квалитетот на низводните производи, како што се печатење во боја со голема брзина, автоматско пакување со голема брзина итн. претпријатие. Затоа, контролата на дебелината на филмот на линијата за производство на PVA филм, исто така, стана критична.

 

Главните фактори кои влијаат на униформноста на филмот се:

1. Процесниот статус на производната линија и стабилноста на производната опрема; подготовката и координацијата на секоја компонента и процес, координираната работа и соодветната производна опрема се главните фактори;

2. Мерните алатки се точни. Сè додека мерниот уред е точен, промената на дебелината на филмот може да се одрази со текот на времето;

3. Точно и ефикасно приспособете го отворот на двонасочната матрица.