Примена на флокулентен поливинил алкохол 2099 година

- 2022-08-31-

Додавањето на PVA 2099 во керамичко мелење може да ја зголеми флуидноста и вискозноста на глината и кинеската глина, лесно да се филтрира, да помогне да се формираат празни места, да ја намали стапката на кршење на транспортот на празното и да не влијае на обликот и бојата на готовиот производ по синтерување. Покрај тоа, може да се користи и како врзивно средство за глазура, со помала доза и целосно согорување на висока температура.

 

PVA 2099 има карактеристики на висока адхезија, помала доза, висока стапка на празно, мала содржина на пепел, стабилно синтерување и испарување итн., што го прави да има големи предности во употребата на магнетни производи. Квалитетот е значително подобрен.