Депена од поливинил алкохол се користи во хемиската индустрија

- 2022-09-07-

Депена од поливинил алкохол може ефикасно да ги реши овие проблеми со пената во хемиската индустрија како полимерен емулгатор, дисперзант и поливинил формална, ацетална, бутирална смола и други индустрии. Во исто време, може да се користи и во текстилната индустрија. На пример, може да се користи средство за одредување на големината на искривено предиво, средство за доработка на ткаенина и суровина од винилонски влакна. Во земјоделството, тој исто така може да го контролира, инхибира и елиминира регенераторот на почвата, синергистот за адхезија на пестициди и поливинил алкохолниот филм и други индустрии. Пена. Се вели дека може да се користи во овие индустрии затоа што има добра растворливост во вода, дифузност, пропустливост, брза брзина на депенење, долго време на сузбивање на пената, а неговата добра стабилност нема да се појави кај другите супстанции во производот. Реакцијата нема да влијае на квалитетот на производот, не само тоа, може ефикасно да го реши проблемот со пената, а со тоа да го подобри квалитетот на производот.