Кои се употребите и својствата на PVA влакната?

- 2023-05-08-

Влакната PVA (поливинил алкохол) се монофиламентни влакна кои се распрснуваат низ бетонската матрица, создавајќи повеќенасочна мрежа на влакна, обезбедувајќи контрола на собирање, отпорност на абење и заштита од термичко проширување и контракција.
Која е употребата на PVA влакна?
PVA влакната може да се користат како примарно или секундарно средство за зајакнување на занаетчиски бетонски предмети, вклучувајќи бетонски шалтери, архитектонски бетонски елементи, бетонски мебел и многу други примени.
Кои се својствата на PVA влакната?

Својствата на PVA влакната се со дијаметар од 38 µm, со должина од осум mm и густина од 1,3 gram/cm3 како што е прикажано на слика 1. . Издолжувањето на PVA влакната е 6-10%, а цврстината на истегнување на PVA влакната е во опсег од 880 - 1600 MPa.