Перформанси и употреба на хидрокси етил целулоза (HEC) µ‘µ

- 2021-07-16-

Како нејонски сурфактант, хидроксиетил целулозата ги има следниве својства како додаток на задебелување, суспендирање, лепење, емулгирање, формирање филм, дисперзија и задржување на вода и обезбедување заштитна фолија:

1. HEC е растворлив во топла или ладна вода и не се таложи при висока температура или вриење, така што има широк спектар на карактеристики на растворливост и вискозитет, односно не-термичка гелација.

2. Не е јонски и може да коегзистира со широк спектар на други полимери растворливи во вода, сурфактанти и соли. Тоа е одличен колоиден згуснувач кој содржи електролитни раствори со висока концентрација.

3. Капацитетот за задржување на водата е двојно поголем од оној на метил целулоза, и има подобра регулација на протокот.

4. Во споредба со препознаената метилцелулоза и хидроксипропил метилцелулоза, способноста за дисперзија на ХЕЦ е слаба, но има силна заштитна колоидна способност.